superruay789

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ มีคำถามมากมายในโลกนี้ที่ยังไม่มีคำตอบ สิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ถูกค้นพบหรือความพิศวงของสิ่งต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นจากความสามารถในการสร้างของมนุษย์และสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น สิ่งเหล่านี้บางอย่างมีประวัติศาสตร์อันน่าทึ่ง วันนี้เอ็กซ์พีเดียขอนำเสนอ เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคโบราณ 1.สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ The Great Pyramid of Giza ประเทศอียิปต์ มหาพีระมิดแห่งกิซ่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคโบราณ ที่ไม่ว่าจะหาคำตอบอย่างไรก็ยังมีปริศนาให้ถามอยู่ทุกย่างก้าว หากกระบวนการสร้างโครงสร้างภายใน รวมถึงความลับใต้พีระมิดที่ยังเป็นคำถามที่รอคำตอบ มหาพีระมิดแห่งกิซาสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์อียิปต์โบราณ แต่ด้วยชาวอียิปต์มีพิธีกรรมหลังความตายที่แตกต่างจากชาติอื่น กล่าวคือ เมื่อกษัตริย์สวรรคตก็จำเป็นต้องมีผู้ติดตาม  รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จะใช้ในชาติหน้า ดังนั้น ชาวอียิปต์จึงฝังผู้ติดตามและทรัพย์สินของกษัตริย์ไว้ในพีระมิดด้วย ซึ่งมหาพีระมิดแห่งกีซาถูกใช้เป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์เชอปส์ (CHEOPS) หรือคูฟู ซึ่งพระองค์เป็นผู้สร้างขึ้นเอง มหาพีระมิดแห่งกิซ่า ประกอบด้วย 3 พีระมิด ได้แก่ 1. พีระมิดคูฟู หรือ มหาพีระมิดแห่งกิซา 2. พีระมิดแห่งคาเฟร ตรงกลาง 3. เมนคูเร มีขนาดเล็กที่สุด 2.Hanging Gardens of Babylon ประเทศอิรัก สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ผลักดันให้มนุษย์สร้างสิ่งต่างๆ มากมาย […]